WYMAGANIA NA STOPNIE 'KYU'

SUWARI WAZA
Nukite X X X X X
Atemi (Kasumi No-To) X X X X X
Hiza Gatame X X X X X
Hiki Otoshi X X X X X
Aiki Nage X X X X X
Kote Gaeshi X X X X X
Gassho Dori X X X X
Ude Osae Dori X X X X
Mune Osae Dori X X X X
Uchi Komi Dori X X X
HANTACHI WAZA
Yoko Katate Osae Dori X X X
Yoko Morote Osae Dori X X
TACHI WAZA
Shuto Zeme X X X X X
Shuto Zeme Otoshi X X X X X
Atemi Kasumi No-To X X X X X
Atemi Uto No-To X X X X X
Hiki Otoshi X X X X X
Aiki Nage X X X X X
Kote Gaeshi Dori X X X X X
Gassho Dori X X X X
Ude Osae Dori X X X X
Mune Osae Dori X X X X
Ude Mune Osae Dori X X X X
Uchi Komi Dori X X X
Ushiro Zeme Otoshi X X X
Kubi Jime Nage X X X
Ushiro Kubi Jime Nage X X X
HENKA WAZA DO KIHON WAZA
Shuto Zeme X X X X X
Shuto Zeme Otoshi X X X X X
Atemi Kasumi No-To X X X X X
Hiki Otoshi X X X X
Aiki Nage X X X X
Kote Gaeshi Dori X X X X
Gassho Dori X X X X
Ude Osae Dori X X X X
Mune Osae Dori X X X X
Ude Mune Osae Dori X X X X
Uchi Komi Dori X X X
Ushiro Zeme Otoshi X X X
Kubi Jime Nage X X X
Ushiro Kubi Jime Nage X X X
Yoko Katate Osae Dori X X
Yoko Morote Osae Dori X X
HANBO WAZA
Nukite Dori X X X X X
Uchi Komi Dori Nage X X X X X
Uchi Komi Shiho Nage X X X X X
Hara Gatame Nage X X X X
Hara Jime Otoshi X X X X
Kubi Jime Gatame X X X
Yoko Otoshi X X X
Yoko Men Shiho Nage X X
Yoko Gaeshi Otoshi X X
Ude Maki Dori X
Hara Dori Gaku X
Yoko Kubi Jime Dori X
HENKA WAZA   5 10 15 20 25
DŹWIGNIE   3   5 10 10 10