BYDGOSKA SEKCJA KOKODO JU JUTSU

Historia bydgoskiej sekcji KoKoDo sięga roku 1994. W owym czasie sekcja miała dwóch instruktorów - Dariusza Sitkowskiego i Krzysztofa Sobieraja. Po raz pierwszy zetknęliśmy się z ju jutsu tradycyjnym (Hakkoryu), na seminarium prowadzonym w Szczecinie przez Kaiden Shihana Antonio Garcię (fot. 1).

Sensei Garcia nauczał przyjeżdżając do Polski na zaproszenia Sławomira Kocota, instruktora szczecińskiej sekcji Hakkoryu. My również mieliśmy okazję gościć Sensei Garcię w Bydgoszczy, w kwietniu roku 1996. W listopadzie 1996 roku nawiązaliśmy współpracę z nowym nauczycielem- Marc’em Dujardin (fot. 2) (wówczas Okuden Shihan).

Pod jego okiem praktykowaliśmy do września 1999 roku. W roku 2000 opiekunem technicznym sekcji bydgoskiej został Kaiden Shihan Danny Frederix (fot.3).

Osobowość tego nauczyciela, jego otwarty umysł wywarły duży wpływ na podejście do uprawianej sztuki obu bydgoskich instruktorów. W roku 2002 zdali egzamin na poziom 3 dan w Hakkoryu ju jutsu. W tym samym roku jedynym instruktorem sekcji został Dariusz Sitkowski. Niestety zmiana miejsca zamieszkania (Sensei Frederix) przeprowadził się do Bułgarii w roku 2007) i zaprzestanie działalności na polu sztuk walki zakończyło ten ciekawy i owocny etap rozwoju bydgoskiej sekcji. W lutym 2011 roku korzystając z zaproszenia kolegów z Warszawy Krzysztofa Choroszko i Konrada Matyji mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się z Sensei Ivo Belmansem (fot. 4 na zdjęciu Sensei Ivo Belmans i Dariusz Sitkowski)

Od tego momentu rozpoczęła się nasza przygoda z KoKoDo Ju jutsu i wszystko wskazuje na to, że będzie trwała. Atmosfera panująca w organizacji utworzonej przez Sensei Belmansa, która jest manifestacją kultywowanych przez jej członków wartości przyjaźni, harmonii i szacunku, jest ogromną zachętą do kontynuowania praktyki pod jego kierunkiem. Pierwsze spotkanie z Krzysztofem i Konradem przekonało nas, że zetknęliśmy się z właściwymi ludźmi. Innym przyczynkiem do podjęcia decyzji o przystąpieniu do organizacji KoKoDo Kyu Shin Kai jest rzecz jasna techniczna wirtuozeria Sensei Belmansa, która stanowi wzór do naśladowania i osobiste wyzwanie w rozwoju jego uczniów.

W lipcu 2017 Sensei Dariusz Sitkowski zdał egzamin na czwarty dan (yondan) w KoKoDo ju jutsu

GODAI DOJO

Słowo Godai oznacza pięć elementów, są nimi - drzewo, ogień, ziemia, metal i woda. Teoria pięciu elementów była obok teorii Yin/Yang drugim systemem filozoficznym powstałym w starożytnych Chinach, służącym interpretacji zjawisk otaczającego nas świata. Obecnie obie te teorie funkcjonują łącznie. Z czasem, jak wiele innych wytworów myśli i rąk ludzkich Państwa Środka, idea pięciu elementów przeniknęła do Japonii. Zakres zastosowań tej teorii jest bardzo szeroki, włączając w to sztuki walki i medycynę orientalną. Obie te rzeczy znajdują się w silnym związku również w KoKoDo Ju Jutsu, w którym techniki walki i szereg aspektów wprost z terapii shiatsu są ze sobą ściśle związane. Rozwój w tej sztuce walki jest związany również ze stopniowym opanowywaniem shiatsu. Twórca KoKoDo Ju jutsu - Yasuhiro Irie, prowadzi klinikę, w której leczy za pomocą shiatsu, podobnie jak czynił to jego nauczyciel, założyciel szkoły Hakkoryu - Ryuho Okuyama. Studiując pięć elementów i yin/yo (odpowiednik chińskiego yin/Yang), praktyk KoKoDo znajdzie wiele wskazówek wspierających jego rozwój na polu sztuk walki, ale również w codziennym życiu, dzięki czemu teoria ta staje się spoiną łączącą styl życia i praktykę sztuki walki w harmonijną całość. Uznając, dążenie do harmonii w podejmowanych działaniach na różnych polach, za godny cel praktyki, nadaliśmy naszemu dojo tytuł Godai.