KOKODO JU JUTSU

Soke Irie YasuhiroSoke Irie Yasuhiro rozpoczął treningi sztuk walki od Hakko Ryu Ju Jutsu jako uczeń Shodai Soke Ryuho Okuyama, założyciela Hakko Ryu. W 1971 Soke Irie otrzymał stopień Shihana, będąc już nauczycielem w Hakko Ryu Honbu Dojo.
W 1977 Irie Sensei otrzymał najwyższy stopień zaawansowania w Hakko-Ryu Ju Jutsu.
W tym samym roku otrzymał także honorowy tytuł "Jodai" od Soke Ryuho Okuyama (Jodai – dosł. Stary zamek - japońskie określenie oznaczające "wartości rodu"). Tytuł ten jest nadawany tylko wybranym shihanom, którzy oprócz najwyższych umiejętności technicznych, cieszą się w środowisku mistrzów największym autorytetem. Irie Sensei był głównym instruktorem w szkole Hakko Ryu do 1993 roku.
W 1990 otworzył KoKoDo Clinic, gdzie naucza i praktykuje m.in. akupunkturę i shiatsu. W 1995 oficjalnie ogłosił powstanie KoKoDo Ju Jutsu stając się Shodai Soke – założycielem szkoły.
KoKoDo Jujutsu jest tradycyjną sztuką walki. Opiera się na szybkości (przeciwnik nie nadąża za zmianami kierunku działania siły wykonywanej techniki, co uniemożliwia mu kontrowanie), równowadze (zaburzenie równowagi przeciwnika jest absolutnie kluczowym zagadnieniem, warunkującym techniczną skuteczność), dźwigniach na stawy i wykorzystaniu nacisku na punkty witalne. Korzenie szkoły wywodzą się z czasów feudalnej Japonii, kiedy to podobne systemy walki były praktykowane przez warstwę samurajów. KoKoDo Ju Jutsu kładzie nacisk na praktykowanie technik podstawowych tzw. kihon waza, pogrupowanych według zestawów działających w nich zasad, a także wielu ich odmian. Głównym źródłem technik KoKoDo jest Daito Ryu Aiki Ju Jutsu.

KOKODO KYUSHINKAI

KoKoDo Kyu Shin KaiOrganizacja KoKoDo Kyu Shin Kai (Szkoła rozumienia serca KoKoDo) została powołana przez trzech shihanów - Etienne Beynaerts (na fot. pierwszy od lewej), Ivo Belmans (w środku), Erik Melotte (po prawej) z myślą o praktykowaniu tradycyjnego Ju Jutsu i kultywowaniu trzech podstawowych wartości: Przyjaźni, Szacunku, Harmonii. Organizacja powstała 30 marca 2005 roku. Jej celem jest nauczanie KoKoDo Ju Jutsu, zgodnie z nauką Soke Yasuhiro Irie. KoKoDo Kyu Shin Kai

IVO BELMANS

Ivo BelmansIvo Belmans, nasz nauczyciel, obecnie Hanshi szkoły KoKoDo Jujutsu. Jest jednym z założycieli KoKoDo Kyu Shin Ryu Kai, organizacji o zasięgu światowym, do której należy sekcja bydgoska. Sensei Belmans rozpoczął trening sztuk walki w 1979 roku. Uprawiał szereg różnych systemów, głównie Hakkoryu Ju Jutsu. Poświęcił nauce tego stylu wiele lat, często przy tym podróżując do Japonii. Z rąk Soke Yashuhiro Irie otrzymał tytuł Okuden Shihan Hakkoryu. Po założeniu przez Irie Sensei w połowie 1990 roku, szkoły - KoKoDo Jujutsu otrzymuje ten tytuł także w nowo powstałej szkole. Stając się pierwszym Shihanem KoKoDo w Europie. W roku 2000 otrzymuje tytuł Menkyo Kaiden Shihan, a w sierpniu 2006 r. Soke przyznał mu tytuł Kougyoku (Ten, który posiadł Ducha, Technikę i Ruch Soke) – będący najwyższym stopniem zaawansowania w KoKoDo Jujutsu. Sensei Belmans jest dla uczniów żywym przykładem stosowania w życiu zasad, które stanowią myśl przewodnią KoKoDo Kyushinkai – Przyjaźni, Szacunku i Harmoni. Pozwolimy sobie zaryzykować stwierdzenie, że jego osobisty przykład postępowania w życiu i w dojo, stanowi źródło inspiracji dla wszystkich jego uczniów.

RYUHO OKUYAMA I HAKKORYU

Ryuho OkuyamaŻeby lepiej zrozumieć genezę KoKoDo Ju Jutsu, warto poznać historię Hakko Ryu Ju Jutsu i Ryuho Okuyamy
Twórcą Hakko Ryu jest Okuyama Yoshihara urodzony 21 lutego 1901r., w rodzinie byłego samuraja. Początkowo ćwiczył w różnych szkołach sztuk walki oraz równolegle studiował tradycyjną medycynę wschodu. W wieku 26 lat poznał Shihana Toshimi Matsudę, który nauczał Daito-Ryu Aiki Ju Jutsu. Matsuda był uczniem twórcy Daito-Ryu, Sokaku Takedy. Znalazł on w Okuyamie znakomitego studenta i przekazał mu rozległą wiedzę o Daito-Ryu.
Niezależnie od sztuk walki, Okuyama praktykował także tradycyjną medycynę wschodu. Przy wielu okazjach, w czasie swoich podróży, miał możliwość praktykować u wielu doświadczonych mistrzów. Jednym z nich był Ryuzan Hirayama. To od niego Okuyama nauczył się terapii Keiraku (wykorzystujacej meridiany ludzkiego ciała), Shiatsu (nacisków palcami), Amma (masażu) oraz stosowania diety. Okuyama miał także możliwość poznać inne niż Daito-Ryu sztuki walki. Trenował Hasegamako-Ryu Iai-jutsu (walka mieczem), Shuriken-jutsu (broń miotana), Jo-jutsu (kij), Kusarigama (sierp na łańcuchu), Nito-Ryu Ken-jutsu (miecz), So-jutsu (włócznia), and Kyu-jutsu (łuk).
W 1936 roku Okuyama został instruktorem Daito-Ryu i rozpoczął treningi u Shihana Somi Takedy. Tutaj poznawał Okuden (sekretne techniki). Okuyama zakończył naukę u Takedy w 1938 roku i opublikował swój pierwszy tekst poświęcony sztukom walki, zatytułowany "Daito-Ryu Goshin Jutsu" (Daito Ryu- sztuka samoobrony).
Będąc mistrzem zarówno sztuk walki jak i medycyny tradycyjnej, Okuyama chciał wykorzystać swoje umiejętności zarówno do utrzymania się i do służby krajowi. Skłoniło go to do sformułowania zasad własnego systemu ju jutsu. Pierwszego czerwca 1941r. Okuyama odbył Hakko-Ryu Kaiso Hokukusai (ceremonię proklamującą zgodnie z tradycją shintoistyczną powstanie szkoły Hakko-Ryu). Od tego dnia Okuyama przyjął przydomek "Ryuho", co oznacza grzbiet smoka, a swój system nazwał Hakko-Ryu Ju Jutsu. Od tego czasu, aż do swojej śmierci w 1987 roku sensei Okuyama upowszechniał swój styl walki. Ponad 70 000 ludzi uczestniczyło w treningach Hakko-Ryu, w Honbu Dojo, w Omiya oraz innych dojo w Japonii i na świecie.